SFDH Logo (tiny)

The Society of Folk Dance Historians (SFDH)

Jugoton LPY-64


TITLE

Jugoton LPY-64: Makedoniya


CONTENTS

More sokol pie voda
Pravoto oro
Shto kuchinya layat
Zurli treshtat na sred selo
Zayko kokorayko
Bolen lezhi mlad Stoyane
Shopsko oro
Dimna yuda mamo